Przedszkole. Michałowice.

52°10′27″ N 20°52′51″ E

Założeniem projektu konkursowego było zminimalizowanie ingerencji w istniejący ekosystem na terenie inwestycji oraz poza nim.
Nowo projektowany budynek otwiera się na łąkę z placami zabaw. Tematyczne placyki zabaw pozwolą dzieciom na kontakt z naturalnymi materiałami: drewnem, piaskiem, wodą. Od południowo wschodniej, słonecznej strony przedszkola znajdują sie sale grupowe oraz ogródki warzywne i drzewa owocowe, gdzie dzieci bawiąc się, będą jednocześnie uczyć się podstaw ogrodnictwa.

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych, projektowany budynek nie będzie podpiwniczany. Zagospodarowanie terenu, z użyciem traw, wodoprzepuszczalnych nawierzchni, piasku i żwiru pozwoli na swobodny przepływ wody. Rysowane miękkimi liniami obszary o charakterze łąki od południowego wschodu oraz zadrzewione od północnego zachodu ogrody, otoczą place zabaw dając dzieciom możliwość obserwacji owadów, motyli, wiewiórek i jeży.

groundfloor with surrounding landscape
Groundfloor with surrounding landscape | Parter wraz z otoczeniem | Erdgeschoss mit Umgebung

Sale grupowe oraz większe sale rekreacyjna i sportowo terapeutyczna, składają się z powtarzalnych modułów funkcjonalnych. Daje to elastyczność użytkowania oraz możliwośc łatwego dostosowania do zmiennej liczby użytkowników i wieku dzieci. Prefabrykowana konstrukcja drewniana oraz montowane w nią moduły łazienkowo-magazynowe, przyjeżdzają gotowe na budowę. Skraca to czas budowy, pozwala na czysty montaż i unikniknięcie hałasu, uciążliwego ruchu ulicznego związanego z placem budowy. Drewniane fasady budynku oraz wnętrza z użyciem glinianych tynków, stwarzają przyjazne przestrzenie, fakturę materiałów, których ciepło i dotyk jest szczególnie ważny dla najmniejszych użytkowników budynku.

common space opening to the garden
Common space opening to the garden | Przestrzeń wspólna z widokiem na ogród | Gemeinschaftsfläche mit Blick auf den Garten
grouproom
Classroom | Sala grupowa | Gruppenraum

Kontakt

Studio
+ 49 173 7171 077
info@m-ost.pl
Dänenstraße 16
10439 Berlin