Teatr im. St. Żeromskiego. Kielce.

52.549326 13.409000
Aerial view | Widok z lotu ptaka | Vogelperspektive

W projekcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, przyjęliśmy nadrzędną zasadę, aby w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zabytkową tkankę budynku, a nawet sięgnąć do pierwotnego wyglądu (np. przywrócić kształt fasady z 1878 roku).

Na tyle, na ile pozwalają wymagania programowe, stan techniczny budynku oraz wytyczne konserwatorskie, nasz projekt wykorzystuje, zachowuje i eksponuje historyczne walory istniejącej zabudowy, a zwłaszcza budynku frontowego. Ideą przewodnią naszego projektu jest zachowanie i rekonstrukcja oryginalnej typologii zespołu.

Struktura zaprojektowanego zespołu składa się z dwóch ściśle ze sobą zintegrowanych części: historycznej i nowej. Zostały one zbudowane na planie dwóch liter „L”, formujących wewnętrzny dziedziniec-podwórko. Tym samym, w przewrotny sposób, nawiązujemy do oryginalnej nazwy Teatru oraz imienia jego fundatora Ludwika Stumpfa. Obok starej, historycznej bryły postawiliśmy więc nowy zespół obiektów zintegrowanych ze sobą systemem tarasów, będących łącznikiem historycznej części z nowoczesną i tworzących kwartał z doświetlonym i przestronnym podwórzem.

Main historic Auditorium | Wnętrze historycznej Sali Głównej | Historischer Haupt Saal

Kontakt

Studio
+ 49 173 7171 077
info@m-ost.pl
Dänenstraße 16
10439 Berlin