Beckum. Steinbruch Nord

51°45′20″ N 8°02′26″ E

Główna idea | projekt urbanistyczny

Steinbruch-Nord oferuje miastu Beckum możliwość stworzenia przyszłościowej dzielnicy mieszkaniowej, która promuje międzypokoleniowe, sąsiedzkie życie i buduje struktury samowystarczalnej gospodarki lokalnej.

Zgodnie z koncepcją „Protopopii”, sformułowaną przez Kevina Kelly’ego, zmiany gospodarcze i społeczne zachodzą stopniowo i w długim okresie czasu:

 

chodzi o to, by już dziś wyznaczyć kurs na lepsze jutro, a następnie krok po kroku zmierzać ku lepszej przyszłości.

Krajobraz zrenaturalizowanego kamieniołomu wchodzi w dzielnice mieszkaniową klinami. Ścieżki pomiędzy pięciokątnymi działkami budowlanymi są w miarę możliwości wolne od samochodów i zostały zaprojektowane jako strefy ruchu, zabawy i rekreacji.

Koncepcja architektoniczna

Centralnym motywem architektonicznym projektu jest grupa domów, w której poszczególne domy są zgrupowane wokół wspólnego placu lub łąki. Różne grupy domów oferują różne formy zamieszkania, tworząc w ten sposób przestrzeń dla różnorodnych mieszkańców i zastosowań: Starzy mieszkańcy Beckum i nowi, rodziny, single, różne typy mieszkań, starzy i młodzi…

 

Oprócz klasycznych domów wolnostojących i bliźniaczych, w ofercie znajdują się również propozycje mieszkań międzypokoleniowych i zgodnych z zasadami współżycia społecznego. Strefy parteru większych domów oferują przestrzeń dla działań społecznych, takich jak kawiarnie naprawcze, warsztaty, szwalnie, kuchnie społeczne, spotkania sąsiedzkie i sale wielofunkcyjne.

Krajobraz

Obszar parku połączonego z dzielnicą mieszkaniową, w którym przeplatają się tereny intensywnie użytkowane ogrodniczo, place zabaw i strefy ekstensywnie utrzymywane, z których część pozostawiono do naturalnej sukcesji, spełnia wysokiej jakości funkcję ekologiczną, tworząc gęstą tkankę siedlisk dla ludzi, zwierząt i roślin.

 

Drugą istotną funkcją jest wchłanianie jak gąbka nadmiaru wody deszczowej z terenów osiedlowych przez otwarte kanały i rowy obsadzone roślinnością, magazynowanie jej i infiltracja do wód gruntowych. Proponowana uprawa zdrowej żywności w ogrodach, ulicach i styku miasta z otwartym krajobrazem ma nie tylko prozdrowotne efekty, przyczynia się do ochrony klimatu.

Założenia energetyczne

Poprawa bilansu energetycznego nowego osiedla mieszkaniowego odbywa się na kilku poziomach. Oprócz zmniejszenia śladu energetycznego poprzez zminimalizowanie zapotrzebowania budynku na energię (technologie domów pasywnych lub plus-energetycznych jako standard) oraz dostarczanie i magazynowanie energii wytwarzanej lokalnie (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z energii słonecznej, magazynowanie ciepła utajonego),

 

nowa dzielnica mieszkaniowa powinna również dać odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby ludzie mogli spędzać więcej czasu w miejscu zamieszkania, a jednocześnie zapewnić, że rezygnacji z samochodu towarzyszy wzrost jakości życia. Samochód, obecnie wciąż dominujący środek transportu, w dłuższej perspektywie straci na znaczeniu, jeśli coraz więcej osób będzie mogło łączyć życie z pracą. Warunki do tego można stworzyć już dziś w dzielnicy mieszkaniowej Steinbruch-Nord.

Kontakt

Studio
+ 49 173 7171 077
info@m-ost.pl
Dänenstraße 16
10439 Berlin